Blogia
RAIGAME

Solicitude dunha maquesina para a Rua do Horreo

Estimados veciños e veciñas,
Dende a nos Asociación de Veciños Raigame, solicitamos unha marquesiña na parada da Rua do Horreo co seguinte escrito ao Concello:

Asunto: Solicitude dunha marquesiña na parada do Hórreo

Ilmo. Sr.:

Mediante o presente, solicítamoslle que dea as isntruccións necesarias para que, canto antes, Tussa - concesionaria municipal do transporte urbano- instale unha marquesiña na parada da rúa do Hórreo -estación do tren - ( fronte ó nº 164 ).

Esta parada é unha das máis importantes do transporte urbano de Santiago, pois atende a centos de usuarios que veñen o Ambulatorio ou a Estación , utilizando catro das liñas de autobuses máis habituais e máis concurridas:

L 6 : San Marcos – Os Tilos
L 12 : Os Tilos - Hospitais
C 6 : Plgno. Costa Vella – Paxonal
P 3 : San Roque- Santa Lucía

Por todo o exposto , entendemos que é urxente e imprescindible a instalación desta marquesiña, para facilitar a espera dos viaxeiros - moitos deles persoas maiores, outros con minusvalías...- e que poidan sentarse, abrigarse, etc.


Agardando as súas novas, saúdolle en Santiago, a 23 de novembro de 2011Xaquín Mato (presidente )
nº Rexistro 61222

0 comentarios