Blogia
RAIGAME

Colectores de lixo

Aquí está a transcripción do escrito que presentamos o 4 de novembro de 2013.

 

Ilmo. Sr. Ángel  Currás  Fernández

Alcalde de Santiago

 

 

Asunto : Colectores de lixo sen soterrar ( 365 días despois ! ) na Rúa Nova de Abaixo, nº 17

 

Ilmo. Sr.:

 

       Segue sen resolverse o problema dos  colectores de lixo que continúan na superficie, sen arranxar, e causando  importantes inconvenientes  de sanidade,  impacto ambiental

( cheiros, degradación dos orgánicos, lixo mesturado, contaminación.... )

 

       Este retraso na reparación é moi grave, pois os contedores están cerca de comercios relacionados coa alimentación (panadaría, supermercado ) ; hai tránsito constante de xente ; e  o perigo de contaxio de enfermidades causadas pola corrupción e deterioro do lixo, exposto o aire libre, é moi alto...sen falar do grande impacto visual que degrada toda a beirarrúa.

 

      Lembrámoslle que este é o cuarto  escrito ! - sobre o tema ( amén do falado con diversos concelleiros : Urbanismo, Vías e Obras...)

 

      Lamentablemente, empezando novembro, todo segue igual.

 

Desde Raigame estamos moi decepcionados pola desidia e abandono do Concello que V.I. preside, incapaz de arranxar algo tan elemental: sexa de quen sexa a culpa...

 

En doce meses non houbo maneira de soterrar novamente os contedores ?.

 

Non hai escusa !

 

   Sr. Alcalde : Demandámoslle un golpe de autoridade diante da Concesionaria do servizo, dos concelleiros,  dos veciños, da opinión pública, para poñer fin a esta vergoña ambiental, de inmediato.

 

      En Santiago, a 4  de novembro de 2013.

 

 

NºRexistro: 53831

Asinado

 

 

 Xaquín Mato

(Presidente )

 

0 comentarios